Przed wzięciem pożyczki sprawdź umowę

Łatwość zawierania umów na niektóre szybkie pożyczki, prowadzi do tego, że część osób niedostatecznie dokładnie zapoznaje się ze wszystkimi zapisanymi w umowie klauzulami jeśli korzystamy z wszystkie chwilowki z rankingu chwilówek.

kompleksową ofertę finansową. Oprócz tego istnieje wiele sytuacji, w których pożyczkobiorca po prostu nie rozumie niektórych zapisów – co jest zupełnie normalne. Umowy są konstruowane jeśli nie przez prawników (a tak jest najczęściej) to przynajmniej przez osoby, które znają przepisy.

9Są zaś czytane przez osoby, które z językiem prawnym mogły nie mieć do tej pory nic do czynienia. Decydując się na wzięcie chwilówki – a raczej przed podjęciem ostatecznej decyzji, warto byłoby więc pokazać umowę komuś z bliskich osób, kto może znać się lepiej od nas na kwestiach prawnych. W ten sposób wzięta już pożyczka ma mniejsze szanse doprowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji wynikających z niezrozumienia lub błędnego zrozumienia umowy.

 

Szczególnie istotne są zapisy dotyczące nieterminowej spłaty, ponieważ to one mogą uruchamiać procedurę komorniczą, jeśli pożyczkobiorca zapomni o spłacie – kwestia, czy najpierw otrzyma przypomnienie, czy od razu do jego drzwi zapuka komornik.